U R B A N S U R F A C E. M A T E R I A L S

Vi gör asfalt
till något unikt

STREETWORKS utför mönstertryckt asfalt och dekorativa markmålningar på sportplaner, skolgårdar, innergårdar och aktivitetsparker.

Vi skapar unik asfalt
med asfaltsmålning

STREETWORKS utför mönstertryckt asfalt och dekorativa markmålningar på sportplaner, skolgårdar, innergårdar och aktivitetsparker.

Vi skapar unik asfalt
med asfaltsmålning

STREETWORKS utför mönstertryckt asfalt och dekorativa markmålningar på sportplaner, skolgårdar, innergårdar och aktivitetsparker.

Kreativitet med asfalt som bas

Markmålning & Streetcoat asfaltfärg

Mönstertryckt asfalt (MTA)

InfraMark, nedfällda markeringar

Markmålning & Streetcoat asfaltfärg

Dekorativ målning av asfalt och betong

(MTA) Mönstertryckt asfalt

En innovativ teknik som skapar naturtrogna mönster i asfalt

InfraMark Nedfällda markeringar

Permanenta trafikmarkeringar som fälls ner i asfalt.

Specialister på Asfalt -Asfaltsfärg och Dekorativa markeringar

Skapa inspiration

Vi strävar efter att skapa inspirerande och levande inslag i stadsmiljöer där människor ska trivas. Vi vill också vara med och bidra till utvecklingen av lugnare trafikmiljöer där både bilister och övriga trafikanter ska känna sig trygga.

Förvandla asfalt

Vi hjälper arkitekter, konstruktörer, konstnärer och andra föreskrivare med frågor om mönstrad asfalt, asfaltfärg och andra tekniska lösningar för markprojekt i hela Norden.

Vi är STREETWORKS

Streetworks Sverige AB är ett ungt företag med säte i Arlanda stad norr om Stockholm.
Vi har många års erfarenhet av mark och anläggning i både stora och små projekt.
Idag ligger vårt fokus i att tillhandahålla tjänster och produkter som skiljer sig från traditionella anläggningsmetoder.

Vi strävar efter att skapa inspirerande och levande inslag i stadsmiljöer där människor ska trivas.