Tjänster

Allt inom asfalt och asfaltsmålning

Markmålning & Streetcoat asfaltfärg

Dekorativ målning av asfalt och betong

Mönstertryckt asfalt (MTA)

En innovativ teknik som skapar naturtrogna mönster i asfalt

InfraMark, nedfällda markeringar

Permanenta trafikmarkeringar som fälls ner i asfalt.

Markmålning & Streetcoat asfaltfärg

tvecklingen av asfaltsfärg har idag långt passerat vad som var möjligt för bara 5-10 år sedan. Asfaltfärgen vi använder för att måla asfaltsytor är vattenbaserad och UV-beständig. En målad asfaltsyta har en livslängd på exempelvis en innergård om ca 10-15 år, upp till 20 år. Möjligheterna med markmålning är stor, och vi kan tillsammans ta fram fantastiska förslag på kreativa ytor.
Precis som när man målar en vägg kan vi kombinera heltäckta, ”blockmålade” asfaltsytor med stenciler och schabloner för figurer, mönster och text på asfalt. Asfaltsmålning är ett kostnadseffektivt alternativ vid ombyggnationer av innergårdar, skolgårdar och andra ytor där man vill skapa livfulla och inspirerande ytor.

(MTA) Mönstertryckt asfalt

InfraMark asfaltfärg passar utmärkt till målning och färgning av cykelbanor, cykelstråk och färgade cykelpassager. Asfaltfärg är ett kostnadseffektivt alternativ till cykelbanor och cykelpassager i färgad kallplastmassa, och blir inte hal som andra beläggningsprodukter kan bli efter en tids slitage.
Idag är reglerna kring cykeltrafik minst sagt otydlig. Målade cykelbanor och färgade cykelstråk äger en tydlig anvisning över vart cykeltrafik färdas och en färgglad cykelbana höjer helhetsintrycket och skapar trygghet i trafiken.

mönstetryckt asfalt

InfraMark Nedfällda markeringar

Infällda markeringar, nedfällda trafikmarkeringar är ett av koncept där trafikmarkeringen fälls ner i asfalt. Asfalten återvärms och stansas med en mall, identisk med en prefabricerad trafikmarkering.