Måla på betong och asfalt med Streetcoat​

Dekorativ målning av asfalt och betong

Lorem ipsum…

Hållbarhet och miljö

Alla våra material och tjänster är noga utvalda för att på något sätt förbättra eller hålla nere miljöpåverkan. Hållbara lösningar med innovativa färgbeläggningar som reducerar, eller är helt fria mikorplastutsläpp.

Tekniker som gör att man kan
återvinna asfalt på plats vid lagning och reparationer.

Skapa inspiration

Vi strävar efter att skapa inspirerande
och levande inslag i stadsmiljöer där människor ska trivas.

Vi vill också vara med och bidra till utvecklingen av lugnare trafikmiljöer där både bilister och övriga trafikanter ska känna sig trygga.

Streetpaint

FRAMTIDENS ASFALTFÄRG!

Streetpaint asfaltfärg är framtagen för dekorativa asfaltsmålningar och markmålning i offentliga utemiljöer. Att måla asfalt och betong utomhus kräver en rätt förarbete och rätt asfaltsfärg för att resultatet ska hållbart. Det är viktigt att alla moment utförs på rätt sätt. Vi utför hela processen där vi börjar med att tvätta asfalten eller betongytan noga med hetvatten för att få bort smuts, oljor och vägsalt. Detta moment är kritiskt för att kunna måla asfalten med streetpaint asfaltsfärg. För att färgen ska få god vidhäftning kan det ibland krävas att färgen blandas med en primer. Konsultera med våra experter om er asfaltsyta.

Streetworks Streetpaint är en innovativ ytmålad asfaltsfärg för asfalt och betong med unika egenskaper som gör treetpaint till ett smart och hållbart alternativ för dekorativa markmålningar.

Fördelar med Streetpaint asfaltsfärg

streetworks asfaltsfärg

STREETWORKS Streetpaint

ASFALTSMÅLNING med streetpaint asfaltsfärg rollas eller appliceras på asfalt eller betong med sprututrustning. Markytor med hög trafik målas i flera lager för lång hållbarhet. Livslängden på en asfaltsyta målad med streetpaint beror helt på vilken typ av trafik och vilka trafiklaster ytan utsätts för.
En markmålning på en skolgård eller basketplan kan ha en livslängd på ca 15-20år.

Asfaltsfärg & Markmålning

Utvecklingen av asfaltsfärg har idag långt passerat vad som var möjligt för bara 5-10 år sedan. Asfaltfärgen vi använder för att måla asfaltsytor är vattenbaserad och UV-beständig. En målad asfaltsyta har en livslängd på exempelvis en innergård om ca 10-15 år, upp till 20 år. 

Möjligheterna med markmålning är stor, och vi kan tillsammans ta fram fantastiska förslag på kreativa ytor.


Precis som när man målar en vägg kan vi kombinera heltäckta, ”blockmålade” asfaltsytor med stenciler och schabloner för figurer, mönster och text på asfalt. 

Asfaltsmålning är ett kostnadseffektivt alternativ vid ombyggnationer av innergårdar, skolgårdar och andra ytor där man vill skapa livfulla och inspirerande ytor.

Asfaltfärg för cykelbanor och cykelpassager

Streetworks Streetpaint asfaltfärg passar utmärkt till målning och färgning av cykelbanor, cykelstråk och färgade cykelpassager. Asfaltfärg är ett kostnadseffektivt alternativ till cykelbanor och cykelpassager i färgad kallplastmassa, och blir inte hal som andra beläggningsprodukter kan bli efter en tids slitage.
Idag är reglerna kring cykeltrafik minst sagt otydlig. Målade cykelbanor och färgade cykelstråk äger en tydlig anvisning över vart cykeltrafik färdas och en färgglad cykelbana höjer helhetsintrycket och skapar trygghet i trafiken.

STREETPAINT

Hållbar asfaltsfärg för urban utemiljö

Välj rätt asfaltfärg till ditt projekt -Allt från temporära markmålningar till slittåliga ytbeläggningar för tung trafik.

STREETPAINT X

För temporäramarkmålningar,
konstverk, sommargator & evenemang. Streetpaint x går att tvätta bort!

Streetpaint Sp

Vår mest populära asfaltfärg!
För permanenta markmålningar på sport & aktivitetsytor, gång & cykelbanor, torgytor & lekplatser.

STREETGRIP EB

Cementbaserad färgad asfaltfärg! För hårt trafikerade ytor, övergångställen, gångfartsområden, cykelbanor i tung trafik.