Om oss

Vi är Streetworks

Streetworks Sverige AB är specialister på asfaltsfärg, asfaltsmålningar, dekorativa markeringar och präglad asfalt. Vi utgår från Stockholm/Uppsala och är verksamma i hela Sverige.

Asfaltfärg för cykelbanor och cykelpassager

Streetworks Streetcoat asfaltfärg passar utmärkt till målning och färgning av cykelbanor, cykelstråk och färgade cykelpassager. Asfaltfärg är ett kostnadseffektivt alternativ till cykelbanor och cykelpassager i färgad kallplastmassa, och blir inte hal som andra beläggningsprodukter kan bli efter en tids slitage. Idag är reglerna kring cykeltrafik minst sagt otydlig. Målade cykelbanor och färgade cykelstråk äger en tydlig anvisning över vart cykeltrafik färdas och en färgglad cykelbana höjer helhetsintrycket och skapar trygghet i trafiken.