Infälld asfaltsmarkering
med InfraMark

Permanenta trafikmarkeringar som fälls ner i asfalt.

Lorem ipsum…

Hållbarhet och miljö

Alla våra material och tjänster är noga utvalda för att på något sätt förbättra eller hålla nere miljöpåverkan. Hållbara lösningar med innovativa färgbeläggningar som reducerar, eller är helt fria mikorplastutsläpp.

Tekniker som gör att man kan
återvinna asfalt på plats vid lagning och reparationer.

Skapa inspiration

Vi strävar efter att skapa inspirerande
och levande inslag i stadsmiljöer där människor ska trivas.

Vi vill också vara med och bidra till utvecklingen av lugnare trafikmiljöer där både bilister och övriga trafikanter ska känna sig trygga.

Trafikmarkeringar i asfalt

InfraMark försänkta trafikmarkeringar är en innovativ markerings produkt som är framtagen för nordiskt klimat. Trafikmarkeringen är nedsänkt, ett par millimeter under asfaltens slityta för att undvika slitage från trafik och snöplogar. Vilket ger trafikmarkeringen en näst intill permanent livslängd.

InfraMark utförs på befintlig asfalt.

Den befintliga asfalten återvärms till arbetstemperatur och stansas med en mönstermall. Det nedsänkta mönstret fylls sen med prefabricerad termoplast som finna i ett stort urval kulörer.

Skapa en unik design i asfalt

InfraMark kan specialdesignas med stora möjligheter att skapa unika mönster och figurer. InfraMark är dessutom testat och beprövat i flera kommuner och på parkeringsytor runt om Sverige.

InfraMark kan specialdesignas med stora möjligheter att skapa unika mönster och figurer.

Mer ingående fakta om InfraMark

Infällda markeringar, nedfällda trafikmarkeringar är ett av koncept där trafikmarkeringen fälls ner i asfalt. Asfalten återvärms och stansas med en mall, identisk med en prefabricerad trafikmarkering.
Massan placeras ner i stansningen och värms med gasolbrännare för att smälta ut och sammanfogas med asfalten.

Eftersom markeringsmassan ligger försänkt i stansningen lämnas ett par millimeter till toppen av asfalten som gör att markeringen inte utsätts för direkt slitage av trafik och snöröjning.