Projekt

Gustav Adolfs Torg, Stockholm

Stockholm stad ville skapa en temporär park framför Kungliga operan i Stockholm. Man valde då
att arbeta med asfaltsmålning som designades av AJ Landskapsarkitekter.
Markmålningen utfördes med Streetcoat sp asfaltfärg för asfalt och betong.

”Planen” Solna Business Park

Tillsammans med Fabegé och Solna stad var vi med och skapade ”PLANEN”, en helt magisk plats
mitt i Solna business park. Markmålningen designades av BIG Arkitekter i Danmark. Asfaltsmålningen
består av 17 olika kulörer som var och en representerar FNs 17 klimatmål.

SNS Bascetcourt, Åsö Södermalm

Sneakers pionjärerna på Sneakers n’ stuff i Stockholm ville återuppliva en otroligt viktig plats i
hjärtat av Södermalm. Streetworks tog del av designen och streetcoat sp asfaltfärg användes för att
verkligen få platsen att poppa! Basket är en viktig och inkulderande del i samhället och fler basketplaner
målas framöver

Gångfartsområde, Perstorp

Framför Centralskolan i Perstorp har AFRY tagit fram en design med hjälp av InfraMark (infretherm)
försänkt nedfälld termoplast, för att skapa en trafiklugnande effekt. Platsen upplevs som lugnare och
biltrafiken kör långsammare. Vi är stolta över att varit med och påverkat så att barnens väg till skolan
blev lite tryggare.

Återbruket, Skärholmen

I skärholmen finns Återbruket. Platsen är under en motorvägsviadukt och bestod av kall betong.
Stockholm vatten som förvaltar ytan ville ge liv åt platsen och man valde att utföra asfaltsmålning
på en befintlig äldre asfalt. Streetpaint sp som är en del av STREETPAINT konceptet valdes för färgens
tekniska egenskaper. Designen ritades av Martin Frostner tillsammans med Streetworks.

Pep Park, Friends Arena, Solna

Vi fick äran att vara med och hjälpa OUTERSPACE arkitekter att utforma och utföra Pep parken intill
Friends arena i Stockholm. De stora ytorna intill arenan förgylldes med flea markmålningar
på asfalten. Färgen är Streetcoat sp och utsättning och schabloner utfördes under ett par intensiva
dagar under 2020.