Måla på betong och asfalt med Streetcoat

Dekorativ målning av asfalt och betong

Streetcoat

FRAMTIDENS ASFALTFÄRG!

Streetcoat asfaltfärg är framtagen för dekorativa asfaltsmålningar och markmålning i offentliga utemiljöer. Att måla asfalt och betong utomhus kräver en rätt förarbete och rätt asfaltsfärg för att resultatet ska hållbart. Det är viktigt att alla moment utförs på rätt sätt. Vi utför hela processen där vi börjar med att tvätta asfalten eller betongytan noga med hetvatten för att få bort smuts, oljor och vägsalt. Detta moment är kritiskt för att kunna måla asfalten med streetcoat asfaltsfärg. För att färgen ska få god vidhäftning kan det ibland krävas att färgen blandas med en primer. Konsultera med våra experter om er asfaltsyta.

Streetworks Streetcoat är en innovativ ytmålad asfaltsfärg för asfalt och betong med unika egenskaper som gör streetcoat till ett smart och hållbart alternativ för dekorativa markmålningar.

Fördelar med Streetcoat asfaltsfärg

streetworks asfaltsfärg

STREETWORKS STREETCOAT

ASFALTSMÅLNING med streetcoat asfaltsfärg rollas eller appliceras på asfalt eller betong med sprututrustning. Markytor med hög trafik målas i flera lager för lång hållbarhet. Livslängden på en asfaltsyta målad med streetcoat beror helt på vilken typ av trafik och vilka trafiklaster ytan utsätts för.
En markmålning på en skolgård eller basketplan kan ha en livslängd på ca 15-20år.

Asfaltsfärg & Markmålning

Utvecklingen av asfaltsfärg har idag långt passerat vad som var möjligt för bara 5-10 år sedan. Asfaltfärgen vi använder för att måla asfaltsytor är vattenbaserad och UV-beständig. En målad asfaltsyta har en livslängd på exempelvis en innergård om ca 10-15 år, upp till 20 år. 

Möjligheterna med markmålning är stor, och vi kan tillsammans ta fram fantastiska förslag på kreativa ytor.


Precis som när man målar en vägg kan vi kombinera heltäckta, ”blockmålade” asfaltsytor med stenciler och schabloner för figurer, mönster och text på asfalt. 

Asfaltsmålning är ett kostnadseffektivt alternativ vid ombyggnationer av innergårdar, skolgårdar och andra ytor där man vill skapa livfulla och inspirerande ytor.

Asfaltfärg för cykelbanor och cykelpassager

Streetworks Streetcoat asfaltfärg passar utmärkt till målning och färgning av cykelbanor, cykelstråk och färgade cykelpassager. Asfaltfärg är ett kostnadseffektivt alternativ till cykelbanor och cykelpassager i färgad kallplastmassa, och blir inte hal som andra beläggningsprodukter kan bli efter en tids slitage. Idag är reglerna kring cykeltrafik minst sagt otydlig. Målade cykelbanor och färgade cykelstråk äger en tydlig anvisning över vart cykeltrafik färdas och en färgglad cykelbana höjer helhetsintrycket och skapar trygghet i trafiken.

Tryggare tunnlar

Tryggare tunnlar är ett användningsområde där vi målar asfalt i gångtunnlar och viadukter för att skapa ljus och trygghet.
2018 utför vi ett ”trygg tunnel” projekt i Fisksätra, Nacka.
Gestaltat av Andereas blom från kollektivet livet, som vann designtävligen, fisksätravibes med sitt gångtunnel förslag.
Kontakta oss för konsultation om vad som är möjligt, vi hjälper gärna till med projektering och att ta fram förslag på ytor i målad asfalt.