MTA

Innovativ teknik

Lorem ipsum…

Hållbarhet och miljö

Alla våra material och tjänster är noga utvalda för att på något sätt förbättra eller hålla nere miljöpåverkan. Hållbara lösningar med innovativa färgbeläggningar som reducerar, eller är helt fria mikorplastutsläpp.

Tekniker som gör att man kan
återvinna asfalt på plats vid lagning och reparationer.

Skapa inspiration

Vi strävar efter att skapa inspirerande
och levande inslag i stadsmiljöer där människor ska trivas.

Vi vill också vara med och bidra till utvecklingen av lugnare trafikmiljöer där både bilister och övriga trafikanter ska känna sig trygga.

Präglad asfalt (Mönstertryckt asfalt)

Tekniken utvecklades under tidigt 90-tal i BC, Canada.
Mönstertryckt asfalt är en innovativ teknik som skapar naturtrogna mönster i asfalten som efterliknar gatsten och betongplattor, men med alla fördelar av en asfalterad yta. Asfalten kan också målas med ett lager av asfaltsfärg, som kan beställas utifrån RAL.

Asfalten återvärms till 150° och en mall placeras över den uppvärmda asfalten som stämplas ner med hjälp av en asfaltsvibrator. När hela mallen är jämnt nedtryckt i asfalten flyttas vidare.

Mönstertryckt asfalt och är ett effektivt sätt att skapa livfulla ytor och kan utföras på befintlig asfalt för att hålla nere kostnader vid renoveringar och ombyggnationer av utemiljöer. Dessutom är framtida kostnader för skötsel och ev skadegörelse minimala.

Mönstertryckt och målad asfalt är ett bra alternativ för Skolgårdar, innergårdar och lekplatser samt parker och gångstråk.